מסע במקסיקו – נגני רחוב בטיחואנה

רחובה הראשי של TJ  (טיחואנה) עמוס בסופי השבוע במקומיים, בתיירים [...]